Ontslag Averlo

Uw werkgever in Averlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Averlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Averlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Averlo. Uw werkgever in Averlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Averlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Averlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Averlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Averlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Averlo of met bevallingsverlof bent in Averlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Averlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Averlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Averlo
 • Als u in Averlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Averlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Averlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Averlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Averlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Averlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Averlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Averlo. Uitzonderingen in Averlo;
 • Als uw werkgever in Averlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Averlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Averlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Averlo niet geschikt voor uw werk in Averlo of
 • u functioneert niet voldoende in Averlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Averlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Averlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Averlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Averlo verblijft, dan mag uw werkgever in Averlo u eveneens wel ontslaan.