Ontslag Austerlitz

Uw werkgever in Austerlitz mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Austerlitz zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Austerlitz

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Austerlitz. Uw werkgever in Austerlitz mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Austerlitz arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Austerlitz niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Austerlitz te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Austerlitz u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Austerlitz of met bevallingsverlof bent in Austerlitz.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Austerlitz kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Austerlitz die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Austerlitz
 • Als u in Austerlitz lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Austerlitz wilt opnemen;
 • Omdat u in Austerlitz lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Austerlitz lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Austerlitz wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Austerlitz op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Austerlitz

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Austerlitz. Uitzonderingen in Austerlitz;
 • Als uw werkgever in Austerlitz bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Austerlitz aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Austerlitz gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Austerlitz niet geschikt voor uw werk in Austerlitz of
 • u functioneert niet voldoende in Austerlitz.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Austerlitz

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Austerlitz niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Austerlitz of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Austerlitz verblijft, dan mag uw werkgever in Austerlitz u eveneens wel ontslaan.