Ontslag Augustinusga /stynsgea

Uw werkgever in Augustinusga /stynsgea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Augustinusga /stynsgea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Augustinusga /stynsgea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Augustinusga /stynsgea. Uw werkgever in Augustinusga /stynsgea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Augustinusga /stynsgea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Augustinusga /stynsgea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Augustinusga /stynsgea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Augustinusga /stynsgea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Augustinusga /stynsgea of met bevallingsverlof bent in Augustinusga /stynsgea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Augustinusga /stynsgea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Augustinusga /stynsgea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Augustinusga /stynsgea
 • Als u in Augustinusga /stynsgea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Augustinusga /stynsgea wilt opnemen;
 • Omdat u in Augustinusga /stynsgea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Augustinusga /stynsgea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Augustinusga /stynsgea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Augustinusga /stynsgea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Augustinusga /stynsgea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Augustinusga /stynsgea. Uitzonderingen in Augustinusga /stynsgea;
 • Als uw werkgever in Augustinusga /stynsgea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Augustinusga /stynsgea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Augustinusga /stynsgea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Augustinusga /stynsgea niet geschikt voor uw werk in Augustinusga /stynsgea of
 • u functioneert niet voldoende in Augustinusga /stynsgea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Augustinusga /stynsgea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Augustinusga /stynsgea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Augustinusga /stynsgea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Augustinusga /stynsgea verblijft, dan mag uw werkgever in Augustinusga /stynsgea u eveneens wel ontslaan.