Ontslag Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld

Uw werkgever in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld. Uw werkgever in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld of met bevallingsverlof bent in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld
 • Als u in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld wilt opnemen;
 • Omdat u in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld. Uitzonderingen in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld;
 • Als uw werkgever in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld niet geschikt voor uw werk in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld of
 • u functioneert niet voldoende in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld verblijft, dan mag uw werkgever in Augsbuurt-lutjewoude /lytsewâld u eveneens wel ontslaan.