Ontslag Augsbuurt

Uw werkgever in Augsbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Augsbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Augsbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Augsbuurt. Uw werkgever in Augsbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Augsbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Augsbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Augsbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Augsbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Augsbuurt of met bevallingsverlof bent in Augsbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Augsbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Augsbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Augsbuurt
 • Als u in Augsbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Augsbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Augsbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Augsbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Augsbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Augsbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Augsbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Augsbuurt. Uitzonderingen in Augsbuurt;
 • Als uw werkgever in Augsbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Augsbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Augsbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Augsbuurt niet geschikt voor uw werk in Augsbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Augsbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Augsbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Augsbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Augsbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Augsbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Augsbuurt u eveneens wel ontslaan.