Ontslag Asten

Uw werkgever in Asten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Asten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Asten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Asten. Uw werkgever in Asten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Asten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Asten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Asten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Asten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Asten of met bevallingsverlof bent in Asten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Asten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Asten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Asten
 • Als u in Asten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Asten wilt opnemen;
 • Omdat u in Asten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Asten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Asten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Asten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Asten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Asten. Uitzonderingen in Asten;
 • Als uw werkgever in Asten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Asten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Asten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Asten niet geschikt voor uw werk in Asten of
 • u functioneert niet voldoende in Asten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Asten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Asten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Asten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Asten verblijft, dan mag uw werkgever in Asten u eveneens wel ontslaan.