Ontslag Assen

Uw werkgever in Assen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Assen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Assen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Assen. Uw werkgever in Assen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Assen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Assen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Assen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Assen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Assen of met bevallingsverlof bent in Assen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Assen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Assen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Assen
 • Als u in Assen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Assen wilt opnemen;
 • Omdat u in Assen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Assen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Assen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Assen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Assen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Assen. Uitzonderingen in Assen;
 • Als uw werkgever in Assen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Assen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Assen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Assen niet geschikt voor uw werk in Assen of
 • u functioneert niet voldoende in Assen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Assen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Assen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Assen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Assen verblijft, dan mag uw werkgever in Assen u eveneens wel ontslaan.