Ontslag Asselt

Uw werkgever in Asselt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Asselt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Asselt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Asselt. Uw werkgever in Asselt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Asselt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Asselt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Asselt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Asselt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Asselt of met bevallingsverlof bent in Asselt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Asselt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Asselt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Asselt
 • Als u in Asselt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Asselt wilt opnemen;
 • Omdat u in Asselt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Asselt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Asselt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Asselt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Asselt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Asselt. Uitzonderingen in Asselt;
 • Als uw werkgever in Asselt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Asselt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Asselt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Asselt niet geschikt voor uw werk in Asselt of
 • u functioneert niet voldoende in Asselt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Asselt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Asselt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Asselt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Asselt verblijft, dan mag uw werkgever in Asselt u eveneens wel ontslaan.