Ontslag Assel

Uw werkgever in Assel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Assel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Assel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Assel. Uw werkgever in Assel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Assel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Assel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Assel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Assel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Assel of met bevallingsverlof bent in Assel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Assel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Assel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Assel
 • Als u in Assel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Assel wilt opnemen;
 • Omdat u in Assel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Assel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Assel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Assel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Assel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Assel. Uitzonderingen in Assel;
 • Als uw werkgever in Assel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Assel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Assel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Assel niet geschikt voor uw werk in Assel of
 • u functioneert niet voldoende in Assel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Assel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Assel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Assel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Assel verblijft, dan mag uw werkgever in Assel u eveneens wel ontslaan.