Ontslag Asschat

Uw werkgever in Asschat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Asschat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Asschat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Asschat. Uw werkgever in Asschat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Asschat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Asschat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Asschat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Asschat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Asschat of met bevallingsverlof bent in Asschat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Asschat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Asschat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Asschat
 • Als u in Asschat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Asschat wilt opnemen;
 • Omdat u in Asschat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Asschat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Asschat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Asschat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Asschat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Asschat. Uitzonderingen in Asschat;
 • Als uw werkgever in Asschat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Asschat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Asschat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Asschat niet geschikt voor uw werk in Asschat of
 • u functioneert niet voldoende in Asschat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Asschat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Asschat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Asschat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Asschat verblijft, dan mag uw werkgever in Asschat u eveneens wel ontslaan.