Ontslag Asperen

Uw werkgever in Asperen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Asperen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Asperen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Asperen. Uw werkgever in Asperen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Asperen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Asperen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Asperen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Asperen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Asperen of met bevallingsverlof bent in Asperen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Asperen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Asperen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Asperen
 • Als u in Asperen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Asperen wilt opnemen;
 • Omdat u in Asperen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Asperen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Asperen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Asperen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Asperen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Asperen. Uitzonderingen in Asperen;
 • Als uw werkgever in Asperen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Asperen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Asperen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Asperen niet geschikt voor uw werk in Asperen of
 • u functioneert niet voldoende in Asperen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Asperen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Asperen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Asperen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Asperen verblijft, dan mag uw werkgever in Asperen u eveneens wel ontslaan.