Ontslag Asenray

Uw werkgever in Asenray mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Asenray zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Asenray

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Asenray. Uw werkgever in Asenray mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Asenray arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Asenray niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Asenray te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Asenray u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Asenray of met bevallingsverlof bent in Asenray.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Asenray kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Asenray die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Asenray
 • Als u in Asenray lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Asenray wilt opnemen;
 • Omdat u in Asenray lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Asenray lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Asenray wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Asenray op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Asenray

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Asenray. Uitzonderingen in Asenray;
 • Als uw werkgever in Asenray bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Asenray aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Asenray gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Asenray niet geschikt voor uw werk in Asenray of
 • u functioneert niet voldoende in Asenray.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Asenray

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Asenray niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Asenray of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Asenray verblijft, dan mag uw werkgever in Asenray u eveneens wel ontslaan.