Ontslag Asch

Uw werkgever in Asch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Asch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Asch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Asch. Uw werkgever in Asch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Asch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Asch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Asch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Asch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Asch of met bevallingsverlof bent in Asch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Asch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Asch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Asch
 • Als u in Asch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Asch wilt opnemen;
 • Omdat u in Asch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Asch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Asch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Asch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Asch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Asch. Uitzonderingen in Asch;
 • Als uw werkgever in Asch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Asch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Asch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Asch niet geschikt voor uw werk in Asch of
 • u functioneert niet voldoende in Asch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Asch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Asch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Asch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Asch verblijft, dan mag uw werkgever in Asch u eveneens wel ontslaan.