Ontslag Asbroek

Uw werkgever in Asbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Asbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Asbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Asbroek. Uw werkgever in Asbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Asbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Asbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Asbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Asbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Asbroek of met bevallingsverlof bent in Asbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Asbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Asbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Asbroek
 • Als u in Asbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Asbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Asbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Asbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Asbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Asbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Asbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Asbroek. Uitzonderingen in Asbroek;
 • Als uw werkgever in Asbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Asbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Asbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Asbroek niet geschikt voor uw werk in Asbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Asbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Asbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Asbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Asbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Asbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Asbroek u eveneens wel ontslaan.