Ontslag Arwerd

Uw werkgever in Arwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Arwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Arwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Arwerd. Uw werkgever in Arwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Arwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Arwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Arwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Arwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Arwerd of met bevallingsverlof bent in Arwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Arwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Arwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Arwerd
 • Als u in Arwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Arwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Arwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Arwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Arwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Arwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Arwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Arwerd. Uitzonderingen in Arwerd;
 • Als uw werkgever in Arwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Arwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Arwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Arwerd niet geschikt voor uw werk in Arwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Arwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Arwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Arwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Arwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Arwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Arwerd u eveneens wel ontslaan.