Ontslag Arum

Uw werkgever in Arum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Arum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Arum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Arum. Uw werkgever in Arum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Arum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Arum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Arum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Arum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Arum of met bevallingsverlof bent in Arum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Arum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Arum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Arum
 • Als u in Arum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Arum wilt opnemen;
 • Omdat u in Arum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Arum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Arum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Arum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Arum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Arum. Uitzonderingen in Arum;
 • Als uw werkgever in Arum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Arum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Arum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Arum niet geschikt voor uw werk in Arum of
 • u functioneert niet voldoende in Arum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Arum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Arum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Arum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Arum verblijft, dan mag uw werkgever in Arum u eveneens wel ontslaan.