Ontslag Arriërveld

Uw werkgever in Arriërveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Arriërveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Arriërveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Arriërveld. Uw werkgever in Arriërveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Arriërveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Arriërveld niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Arriërveld te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Arriërveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Arriërveld of met bevallingsverlof bent in Arriërveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Arriërveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Arriërveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Arriërveld
 • Als u in Arriërveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Arriërveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Arriërveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Arriërveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Arriërveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Arriërveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Arriërveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Arriërveld. Uitzonderingen in Arriërveld;
 • Als uw werkgever in Arriërveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Arriërveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Arriërveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Arriërveld niet geschikt voor uw werk in Arriërveld of
 • u functioneert niet voldoende in Arriërveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Arriërveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Arriërveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Arriërveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Arriërveld verblijft, dan mag uw werkgever in Arriërveld u eveneens wel ontslaan.