Ontslag Arriën

Uw werkgever in Arriën mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Arriën zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Arriën

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Arriën. Uw werkgever in Arriën mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Arriën arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Arriën niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Arriën te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Arriën u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Arriën of met bevallingsverlof bent in Arriën.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Arriën kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Arriën die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Arriën
 • Als u in Arriën lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Arriën wilt opnemen;
 • Omdat u in Arriën lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Arriën lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Arriën wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Arriën op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Arriën

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Arriën. Uitzonderingen in Arriën;
 • Als uw werkgever in Arriën bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Arriën aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Arriën gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Arriën niet geschikt voor uw werk in Arriën of
 • u functioneert niet voldoende in Arriën.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Arriën

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Arriën niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Arriën of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Arriën verblijft, dan mag uw werkgever in Arriën u eveneens wel ontslaan.