Ontslag Arnoud

Uw werkgever in Arnoud mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Arnoud zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Arnoud

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Arnoud. Uw werkgever in Arnoud mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Arnoud arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Arnoud niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Arnoud te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Arnoud u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Arnoud of met bevallingsverlof bent in Arnoud.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Arnoud kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Arnoud die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Arnoud
 • Als u in Arnoud lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Arnoud wilt opnemen;
 • Omdat u in Arnoud lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Arnoud lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Arnoud wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Arnoud op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Arnoud

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Arnoud. Uitzonderingen in Arnoud;
 • Als uw werkgever in Arnoud bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Arnoud aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Arnoud gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Arnoud niet geschikt voor uw werk in Arnoud of
 • u functioneert niet voldoende in Arnoud.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Arnoud

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Arnoud niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Arnoud of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Arnoud verblijft, dan mag uw werkgever in Arnoud u eveneens wel ontslaan.