Ontslag Arnhem

Uw werkgever in Arnhem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Arnhem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Arnhem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Arnhem. Uw werkgever in Arnhem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Arnhem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Arnhem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Arnhem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Arnhem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Arnhem of met bevallingsverlof bent in Arnhem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Arnhem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Arnhem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Arnhem
 • Als u in Arnhem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Arnhem wilt opnemen;
 • Omdat u in Arnhem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Arnhem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Arnhem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Arnhem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Arnhem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Arnhem. Uitzonderingen in Arnhem;
 • Als uw werkgever in Arnhem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Arnhem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Arnhem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Arnhem niet geschikt voor uw werk in Arnhem of
 • u functioneert niet voldoende in Arnhem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Arnhem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Arnhem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Arnhem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Arnhem verblijft, dan mag uw werkgever in Arnhem u eveneens wel ontslaan.