Ontslag Armweide

Uw werkgever in Armweide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Armweide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Armweide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Armweide. Uw werkgever in Armweide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Armweide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Armweide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Armweide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Armweide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Armweide of met bevallingsverlof bent in Armweide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Armweide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Armweide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Armweide
 • Als u in Armweide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Armweide wilt opnemen;
 • Omdat u in Armweide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Armweide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Armweide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Armweide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Armweide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Armweide. Uitzonderingen in Armweide;
 • Als uw werkgever in Armweide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Armweide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Armweide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Armweide niet geschikt voor uw werk in Armweide of
 • u functioneert niet voldoende in Armweide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Armweide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Armweide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Armweide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Armweide verblijft, dan mag uw werkgever in Armweide u eveneens wel ontslaan.