Ontslag Armhoede

Uw werkgever in Armhoede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Armhoede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Armhoede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Armhoede. Uw werkgever in Armhoede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Armhoede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Armhoede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Armhoede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Armhoede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Armhoede of met bevallingsverlof bent in Armhoede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Armhoede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Armhoede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Armhoede
 • Als u in Armhoede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Armhoede wilt opnemen;
 • Omdat u in Armhoede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Armhoede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Armhoede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Armhoede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Armhoede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Armhoede. Uitzonderingen in Armhoede;
 • Als uw werkgever in Armhoede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Armhoede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Armhoede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Armhoede niet geschikt voor uw werk in Armhoede of
 • u functioneert niet voldoende in Armhoede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Armhoede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Armhoede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Armhoede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Armhoede verblijft, dan mag uw werkgever in Armhoede u eveneens wel ontslaan.