Ontslag Arkens

Uw werkgever in Arkens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Arkens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Arkens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Arkens. Uw werkgever in Arkens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Arkens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Arkens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Arkens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Arkens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Arkens of met bevallingsverlof bent in Arkens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Arkens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Arkens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Arkens
 • Als u in Arkens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Arkens wilt opnemen;
 • Omdat u in Arkens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Arkens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Arkens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Arkens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Arkens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Arkens. Uitzonderingen in Arkens;
 • Als uw werkgever in Arkens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Arkens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Arkens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Arkens niet geschikt voor uw werk in Arkens of
 • u functioneert niet voldoende in Arkens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Arkens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Arkens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Arkens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Arkens verblijft, dan mag uw werkgever in Arkens u eveneens wel ontslaan.