Ontslag Arkel

Uw werkgever in Arkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Arkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Arkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Arkel. Uw werkgever in Arkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Arkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Arkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Arkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Arkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Arkel of met bevallingsverlof bent in Arkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Arkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Arkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Arkel
 • Als u in Arkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Arkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Arkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Arkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Arkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Arkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Arkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Arkel. Uitzonderingen in Arkel;
 • Als uw werkgever in Arkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Arkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Arkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Arkel niet geschikt voor uw werk in Arkel of
 • u functioneert niet voldoende in Arkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Arkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Arkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Arkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Arkel verblijft, dan mag uw werkgever in Arkel u eveneens wel ontslaan.