Ontslag Arensgenhout

Uw werkgever in Arensgenhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Arensgenhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Arensgenhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Arensgenhout. Uw werkgever in Arensgenhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Arensgenhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Arensgenhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Arensgenhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Arensgenhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Arensgenhout of met bevallingsverlof bent in Arensgenhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Arensgenhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Arensgenhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Arensgenhout
 • Als u in Arensgenhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Arensgenhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Arensgenhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Arensgenhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Arensgenhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Arensgenhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Arensgenhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Arensgenhout. Uitzonderingen in Arensgenhout;
 • Als uw werkgever in Arensgenhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Arensgenhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Arensgenhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Arensgenhout niet geschikt voor uw werk in Arensgenhout of
 • u functioneert niet voldoende in Arensgenhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Arensgenhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Arensgenhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Arensgenhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Arensgenhout verblijft, dan mag uw werkgever in Arensgenhout u eveneens wel ontslaan.