Ontslag Arendnest

Uw werkgever in Arendnest mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Arendnest zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Arendnest

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Arendnest. Uw werkgever in Arendnest mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Arendnest arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Arendnest niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Arendnest te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Arendnest u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Arendnest of met bevallingsverlof bent in Arendnest.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Arendnest kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Arendnest die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Arendnest
 • Als u in Arendnest lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Arendnest wilt opnemen;
 • Omdat u in Arendnest lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Arendnest lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Arendnest wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Arendnest op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Arendnest

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Arendnest. Uitzonderingen in Arendnest;
 • Als uw werkgever in Arendnest bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Arendnest aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Arendnest gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Arendnest niet geschikt voor uw werk in Arendnest of
 • u functioneert niet voldoende in Arendnest.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Arendnest

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Arendnest niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Arendnest of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Arendnest verblijft, dan mag uw werkgever in Arendnest u eveneens wel ontslaan.