Ontslag Archem

Uw werkgever in Archem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Archem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Archem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Archem. Uw werkgever in Archem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Archem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Archem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Archem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Archem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Archem of met bevallingsverlof bent in Archem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Archem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Archem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Archem
 • Als u in Archem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Archem wilt opnemen;
 • Omdat u in Archem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Archem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Archem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Archem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Archem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Archem. Uitzonderingen in Archem;
 • Als uw werkgever in Archem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Archem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Archem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Archem niet geschikt voor uw werk in Archem of
 • u functioneert niet voldoende in Archem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Archem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Archem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Archem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Archem verblijft, dan mag uw werkgever in Archem u eveneens wel ontslaan.