Ontslag Arcen

Uw werkgever in Arcen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Arcen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Arcen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Arcen. Uw werkgever in Arcen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Arcen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Arcen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Arcen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Arcen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Arcen of met bevallingsverlof bent in Arcen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Arcen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Arcen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Arcen
 • Als u in Arcen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Arcen wilt opnemen;
 • Omdat u in Arcen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Arcen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Arcen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Arcen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Arcen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Arcen. Uitzonderingen in Arcen;
 • Als uw werkgever in Arcen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Arcen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Arcen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Arcen niet geschikt voor uw werk in Arcen of
 • u functioneert niet voldoende in Arcen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Arcen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Arcen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Arcen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Arcen verblijft, dan mag uw werkgever in Arcen u eveneens wel ontslaan.