Ontslag Appen

Uw werkgever in Appen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Appen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Appen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Appen. Uw werkgever in Appen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Appen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Appen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Appen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Appen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Appen of met bevallingsverlof bent in Appen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Appen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Appen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Appen
 • Als u in Appen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Appen wilt opnemen;
 • Omdat u in Appen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Appen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Appen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Appen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Appen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Appen. Uitzonderingen in Appen;
 • Als uw werkgever in Appen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Appen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Appen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Appen niet geschikt voor uw werk in Appen of
 • u functioneert niet voldoende in Appen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Appen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Appen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Appen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Appen verblijft, dan mag uw werkgever in Appen u eveneens wel ontslaan.