Ontslag Appeltern

Uw werkgever in Appeltern mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Appeltern zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Appeltern

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Appeltern. Uw werkgever in Appeltern mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Appeltern arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Appeltern niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Appeltern te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Appeltern u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Appeltern of met bevallingsverlof bent in Appeltern.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Appeltern kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Appeltern die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Appeltern
 • Als u in Appeltern lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Appeltern wilt opnemen;
 • Omdat u in Appeltern lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Appeltern lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Appeltern wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Appeltern op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Appeltern

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Appeltern. Uitzonderingen in Appeltern;
 • Als uw werkgever in Appeltern bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Appeltern aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Appeltern gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Appeltern niet geschikt voor uw werk in Appeltern of
 • u functioneert niet voldoende in Appeltern.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Appeltern

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Appeltern niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Appeltern of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Appeltern verblijft, dan mag uw werkgever in Appeltern u eveneens wel ontslaan.