Ontslag Appelscha /appelskea

Uw werkgever in Appelscha /appelskea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Appelscha /appelskea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Appelscha /appelskea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Appelscha /appelskea. Uw werkgever in Appelscha /appelskea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Appelscha /appelskea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Appelscha /appelskea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Appelscha /appelskea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Appelscha /appelskea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Appelscha /appelskea of met bevallingsverlof bent in Appelscha /appelskea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Appelscha /appelskea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Appelscha /appelskea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Appelscha /appelskea
 • Als u in Appelscha /appelskea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Appelscha /appelskea wilt opnemen;
 • Omdat u in Appelscha /appelskea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Appelscha /appelskea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Appelscha /appelskea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Appelscha /appelskea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Appelscha /appelskea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Appelscha /appelskea. Uitzonderingen in Appelscha /appelskea;
 • Als uw werkgever in Appelscha /appelskea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Appelscha /appelskea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Appelscha /appelskea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Appelscha /appelskea niet geschikt voor uw werk in Appelscha /appelskea of
 • u functioneert niet voldoende in Appelscha /appelskea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Appelscha /appelskea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Appelscha /appelskea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Appelscha /appelskea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Appelscha /appelskea verblijft, dan mag uw werkgever in Appelscha /appelskea u eveneens wel ontslaan.