Ontslag Appel

Uw werkgever in Appel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Appel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Appel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Appel. Uw werkgever in Appel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Appel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Appel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Appel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Appel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Appel of met bevallingsverlof bent in Appel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Appel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Appel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Appel
 • Als u in Appel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Appel wilt opnemen;
 • Omdat u in Appel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Appel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Appel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Appel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Appel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Appel. Uitzonderingen in Appel;
 • Als uw werkgever in Appel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Appel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Appel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Appel niet geschikt voor uw werk in Appel of
 • u functioneert niet voldoende in Appel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Appel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Appel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Appel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Appel verblijft, dan mag uw werkgever in Appel u eveneens wel ontslaan.