Ontslag Apenhuizen

Uw werkgever in Apenhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Apenhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Apenhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Apenhuizen. Uw werkgever in Apenhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Apenhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Apenhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Apenhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Apenhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Apenhuizen of met bevallingsverlof bent in Apenhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Apenhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Apenhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Apenhuizen
 • Als u in Apenhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Apenhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Apenhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Apenhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Apenhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Apenhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Apenhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Apenhuizen. Uitzonderingen in Apenhuizen;
 • Als uw werkgever in Apenhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Apenhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Apenhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Apenhuizen niet geschikt voor uw werk in Apenhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Apenhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Apenhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Apenhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Apenhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Apenhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Apenhuizen u eveneens wel ontslaan.