Ontslag Ansen

Uw werkgever in Ansen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ansen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ansen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ansen. Uw werkgever in Ansen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ansen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ansen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ansen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ansen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ansen of met bevallingsverlof bent in Ansen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ansen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ansen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ansen
 • Als u in Ansen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ansen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ansen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ansen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ansen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ansen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ansen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ansen. Uitzonderingen in Ansen;
 • Als uw werkgever in Ansen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ansen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ansen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ansen niet geschikt voor uw werk in Ansen of
 • u functioneert niet voldoende in Ansen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ansen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ansen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ansen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ansen verblijft, dan mag uw werkgever in Ansen u eveneens wel ontslaan.