Ontslag Anreep

Uw werkgever in Anreep mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Anreep zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Anreep

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Anreep. Uw werkgever in Anreep mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Anreep arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Anreep niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Anreep te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Anreep u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Anreep of met bevallingsverlof bent in Anreep.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Anreep kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Anreep die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Anreep
 • Als u in Anreep lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Anreep wilt opnemen;
 • Omdat u in Anreep lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Anreep lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Anreep wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Anreep op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Anreep

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Anreep. Uitzonderingen in Anreep;
 • Als uw werkgever in Anreep bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Anreep aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Anreep gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Anreep niet geschikt voor uw werk in Anreep of
 • u functioneert niet voldoende in Anreep.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Anreep

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Anreep niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Anreep of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Anreep verblijft, dan mag uw werkgever in Anreep u eveneens wel ontslaan.