Ontslag Anneville

Uw werkgever in Anneville mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Anneville zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Anneville

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Anneville. Uw werkgever in Anneville mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Anneville arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Anneville niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Anneville te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Anneville u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Anneville of met bevallingsverlof bent in Anneville.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Anneville kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Anneville die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Anneville
 • Als u in Anneville lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Anneville wilt opnemen;
 • Omdat u in Anneville lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Anneville lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Anneville wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Anneville op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Anneville

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Anneville. Uitzonderingen in Anneville;
 • Als uw werkgever in Anneville bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Anneville aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Anneville gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Anneville niet geschikt voor uw werk in Anneville of
 • u functioneert niet voldoende in Anneville.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Anneville

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Anneville niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Anneville of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Anneville verblijft, dan mag uw werkgever in Anneville u eveneens wel ontslaan.