Ontslag Annerveenschekanaal

Uw werkgever in Annerveenschekanaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Annerveenschekanaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Annerveenschekanaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Annerveenschekanaal. Uw werkgever in Annerveenschekanaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Annerveenschekanaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Annerveenschekanaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Annerveenschekanaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Annerveenschekanaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Annerveenschekanaal of met bevallingsverlof bent in Annerveenschekanaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Annerveenschekanaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Annerveenschekanaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Annerveenschekanaal
 • Als u in Annerveenschekanaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Annerveenschekanaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Annerveenschekanaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Annerveenschekanaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Annerveenschekanaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Annerveenschekanaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Annerveenschekanaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Annerveenschekanaal. Uitzonderingen in Annerveenschekanaal;
 • Als uw werkgever in Annerveenschekanaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Annerveenschekanaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Annerveenschekanaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Annerveenschekanaal niet geschikt voor uw werk in Annerveenschekanaal of
 • u functioneert niet voldoende in Annerveenschekanaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Annerveenschekanaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Annerveenschekanaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Annerveenschekanaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Annerveenschekanaal verblijft, dan mag uw werkgever in Annerveenschekanaal u eveneens wel ontslaan.