Ontslag Annendaal

Uw werkgever in Annendaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Annendaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Annendaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Annendaal. Uw werkgever in Annendaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Annendaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Annendaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Annendaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Annendaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Annendaal of met bevallingsverlof bent in Annendaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Annendaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Annendaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Annendaal
 • Als u in Annendaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Annendaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Annendaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Annendaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Annendaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Annendaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Annendaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Annendaal. Uitzonderingen in Annendaal;
 • Als uw werkgever in Annendaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Annendaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Annendaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Annendaal niet geschikt voor uw werk in Annendaal of
 • u functioneert niet voldoende in Annendaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Annendaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Annendaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Annendaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Annendaal verblijft, dan mag uw werkgever in Annendaal u eveneens wel ontslaan.