Ontslag Annen

Uw werkgever in Annen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Annen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Annen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Annen. Uw werkgever in Annen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Annen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Annen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Annen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Annen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Annen of met bevallingsverlof bent in Annen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Annen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Annen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Annen
 • Als u in Annen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Annen wilt opnemen;
 • Omdat u in Annen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Annen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Annen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Annen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Annen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Annen. Uitzonderingen in Annen;
 • Als uw werkgever in Annen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Annen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Annen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Annen niet geschikt voor uw werk in Annen of
 • u functioneert niet voldoende in Annen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Annen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Annen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Annen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Annen verblijft, dan mag uw werkgever in Annen u eveneens wel ontslaan.