Ontslag Annabuorren

Uw werkgever in Annabuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Annabuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Annabuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Annabuorren. Uw werkgever in Annabuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Annabuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Annabuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Annabuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Annabuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Annabuorren of met bevallingsverlof bent in Annabuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Annabuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Annabuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Annabuorren
 • Als u in Annabuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Annabuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Annabuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Annabuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Annabuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Annabuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Annabuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Annabuorren. Uitzonderingen in Annabuorren;
 • Als uw werkgever in Annabuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Annabuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Annabuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Annabuorren niet geschikt voor uw werk in Annabuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Annabuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Annabuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Annabuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Annabuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Annabuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Annabuorren u eveneens wel ontslaan.