Ontslag Anna paulowna

Uw werkgever in Anna paulowna mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Anna paulowna zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Anna paulowna

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Anna paulowna. Uw werkgever in Anna paulowna mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Anna paulowna arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Anna paulowna niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Anna paulowna te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Anna paulowna u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Anna paulowna of met bevallingsverlof bent in Anna paulowna.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Anna paulowna kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Anna paulowna die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Anna paulowna
 • Als u in Anna paulowna lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Anna paulowna wilt opnemen;
 • Omdat u in Anna paulowna lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Anna paulowna lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Anna paulowna wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Anna paulowna op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Anna paulowna

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Anna paulowna. Uitzonderingen in Anna paulowna;
 • Als uw werkgever in Anna paulowna bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Anna paulowna aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Anna paulowna gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Anna paulowna niet geschikt voor uw werk in Anna paulowna of
 • u functioneert niet voldoende in Anna paulowna.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Anna paulowna

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Anna paulowna niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Anna paulowna of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Anna paulowna verblijft, dan mag uw werkgever in Anna paulowna u eveneens wel ontslaan.