Ontslag Anna jacobapolder

Uw werkgever in Anna jacobapolder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Anna jacobapolder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Anna jacobapolder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Anna jacobapolder. Uw werkgever in Anna jacobapolder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Anna jacobapolder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Anna jacobapolder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Anna jacobapolder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Anna jacobapolder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Anna jacobapolder of met bevallingsverlof bent in Anna jacobapolder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Anna jacobapolder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Anna jacobapolder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Anna jacobapolder
 • Als u in Anna jacobapolder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Anna jacobapolder wilt opnemen;
 • Omdat u in Anna jacobapolder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Anna jacobapolder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Anna jacobapolder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Anna jacobapolder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Anna jacobapolder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Anna jacobapolder. Uitzonderingen in Anna jacobapolder;
 • Als uw werkgever in Anna jacobapolder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Anna jacobapolder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Anna jacobapolder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Anna jacobapolder niet geschikt voor uw werk in Anna jacobapolder of
 • u functioneert niet voldoende in Anna jacobapolder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Anna jacobapolder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Anna jacobapolder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Anna jacobapolder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Anna jacobapolder verblijft, dan mag uw werkgever in Anna jacobapolder u eveneens wel ontslaan.