Ontslag Anloo

Uw werkgever in Anloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Anloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Anloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Anloo. Uw werkgever in Anloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Anloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Anloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Anloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Anloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Anloo of met bevallingsverlof bent in Anloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Anloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Anloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Anloo
 • Als u in Anloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Anloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Anloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Anloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Anloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Anloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Anloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Anloo. Uitzonderingen in Anloo;
 • Als uw werkgever in Anloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Anloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Anloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Anloo niet geschikt voor uw werk in Anloo of
 • u functioneert niet voldoende in Anloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Anloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Anloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Anloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Anloo verblijft, dan mag uw werkgever in Anloo u eveneens wel ontslaan.