Ontslag Ankum

Uw werkgever in Ankum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ankum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ankum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ankum. Uw werkgever in Ankum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ankum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ankum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ankum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ankum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ankum of met bevallingsverlof bent in Ankum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ankum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ankum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ankum
 • Als u in Ankum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ankum wilt opnemen;
 • Omdat u in Ankum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ankum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ankum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ankum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ankum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ankum. Uitzonderingen in Ankum;
 • Als uw werkgever in Ankum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ankum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ankum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ankum niet geschikt voor uw werk in Ankum of
 • u functioneert niet voldoende in Ankum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ankum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ankum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ankum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ankum verblijft, dan mag uw werkgever in Ankum u eveneens wel ontslaan.