Ontslag Ankeveen

Uw werkgever in Ankeveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ankeveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ankeveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ankeveen. Uw werkgever in Ankeveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ankeveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ankeveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ankeveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ankeveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ankeveen of met bevallingsverlof bent in Ankeveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ankeveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ankeveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ankeveen
 • Als u in Ankeveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ankeveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ankeveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ankeveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ankeveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ankeveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ankeveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ankeveen. Uitzonderingen in Ankeveen;
 • Als uw werkgever in Ankeveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ankeveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ankeveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ankeveen niet geschikt voor uw werk in Ankeveen of
 • u functioneert niet voldoende in Ankeveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ankeveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ankeveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ankeveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ankeveen verblijft, dan mag uw werkgever in Ankeveen u eveneens wel ontslaan.