Ontslag Anjum /eanjum

Uw werkgever in Anjum /eanjum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Anjum /eanjum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Anjum /eanjum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Anjum /eanjum. Uw werkgever in Anjum /eanjum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Anjum /eanjum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Anjum /eanjum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Anjum /eanjum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Anjum /eanjum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Anjum /eanjum of met bevallingsverlof bent in Anjum /eanjum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Anjum /eanjum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Anjum /eanjum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Anjum /eanjum
 • Als u in Anjum /eanjum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Anjum /eanjum wilt opnemen;
 • Omdat u in Anjum /eanjum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Anjum /eanjum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Anjum /eanjum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Anjum /eanjum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Anjum /eanjum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Anjum /eanjum. Uitzonderingen in Anjum /eanjum;
 • Als uw werkgever in Anjum /eanjum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Anjum /eanjum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Anjum /eanjum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Anjum /eanjum niet geschikt voor uw werk in Anjum /eanjum of
 • u functioneert niet voldoende in Anjum /eanjum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Anjum /eanjum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Anjum /eanjum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Anjum /eanjum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Anjum /eanjum verblijft, dan mag uw werkgever in Anjum /eanjum u eveneens wel ontslaan.