Ontslag Angerlo

Uw werkgever in Angerlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Angerlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Angerlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Angerlo. Uw werkgever in Angerlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Angerlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Angerlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Angerlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Angerlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Angerlo of met bevallingsverlof bent in Angerlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Angerlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Angerlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Angerlo
 • Als u in Angerlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Angerlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Angerlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Angerlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Angerlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Angerlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Angerlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Angerlo. Uitzonderingen in Angerlo;
 • Als uw werkgever in Angerlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Angerlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Angerlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Angerlo niet geschikt voor uw werk in Angerlo of
 • u functioneert niet voldoende in Angerlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Angerlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Angerlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Angerlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Angerlo verblijft, dan mag uw werkgever in Angerlo u eveneens wel ontslaan.