Ontslag Angeren

Uw werkgever in Angeren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Angeren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Angeren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Angeren. Uw werkgever in Angeren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Angeren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Angeren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Angeren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Angeren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Angeren of met bevallingsverlof bent in Angeren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Angeren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Angeren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Angeren
 • Als u in Angeren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Angeren wilt opnemen;
 • Omdat u in Angeren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Angeren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Angeren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Angeren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Angeren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Angeren. Uitzonderingen in Angeren;
 • Als uw werkgever in Angeren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Angeren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Angeren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Angeren niet geschikt voor uw werk in Angeren of
 • u functioneert niet voldoende in Angeren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Angeren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Angeren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Angeren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Angeren verblijft, dan mag uw werkgever in Angeren u eveneens wel ontslaan.