Ontslag Anevelde

Uw werkgever in Anevelde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Anevelde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Anevelde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Anevelde. Uw werkgever in Anevelde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Anevelde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Anevelde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Anevelde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Anevelde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Anevelde of met bevallingsverlof bent in Anevelde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Anevelde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Anevelde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Anevelde
 • Als u in Anevelde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Anevelde wilt opnemen;
 • Omdat u in Anevelde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Anevelde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Anevelde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Anevelde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Anevelde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Anevelde. Uitzonderingen in Anevelde;
 • Als uw werkgever in Anevelde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Anevelde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Anevelde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Anevelde niet geschikt voor uw werk in Anevelde of
 • u functioneert niet voldoende in Anevelde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Anevelde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Anevelde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Anevelde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Anevelde verblijft, dan mag uw werkgever in Anevelde u eveneens wel ontslaan.