Ontslag Anerveen

Uw werkgever in Anerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Anerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Anerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Anerveen. Uw werkgever in Anerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Anerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Anerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Anerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Anerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Anerveen of met bevallingsverlof bent in Anerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Anerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Anerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Anerveen
 • Als u in Anerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Anerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Anerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Anerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Anerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Anerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Anerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Anerveen. Uitzonderingen in Anerveen;
 • Als uw werkgever in Anerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Anerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Anerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Anerveen niet geschikt voor uw werk in Anerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Anerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Anerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Anerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Anerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Anerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Anerveen u eveneens wel ontslaan.